Psycho. \
razdeli menya . | \friends`s only
,
  &bull